Nav Air Nav Air

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó...
Trong truyền thống, người Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh, huyện Chiêm Hóa (nay thuộc huyện Lâm Bình), thôn Nà Luông, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa ở nhà đất (nhà trệt). Nhà có kết cấu theo kiểu vì kèo,...
Liên kết website
Số lượt truy cập: 143660 - Đang Online: 570