Nav Air Nav Air

Thực hiện văn bản số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018,...
Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã tiếp đoàn công tác Cuba do Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Kế hoạch, Thông tin và Phân tích Marcos Rodriguez Costa làm trưởng đoàn nhân chuyến tham khảo...
Vùng đất huyền thoại ấy với “Chín mươi chín ngọn núi dăng lưng trời”, với “Lăng Can bông trắng nở ven đồi” và cả những “Thổ Bình, Bình An mía ngọt lạc bùi”…đã làm cho nhà thơ ngây ngất không còn muốn...
"Theo đặt hàng của Phủ Tổng thống, tờ Folha đã tiến hành phòng vấn 2.002 người tại 140 quận huyện trong cả nước về đánh giá các biện pháp của Chính phủ. Kết cho thấy đa số người dân không ủng hộ các...
Liên kết website
Số lượt truy cập: 368131 - Đang Online: 90