Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh30/6/2020 9:23

Thành phố Tuyên Quang: Xây dựng 02 khu đô thị mới bên sông Lô

ĐNTQ: Khu đô thị mới bên bờ sông Lô (thuộc phường Hưng Thành) và Khu đô thị sinh thái - Dịch vụ thương mại Tình Húc (thuộc phường An Tường) sẽ là hai Dự án đô thị mới bên sông Lô ở thành phố Tuyên Quang.


Soi Tình Húc thuộc phường An Tường - nơi sẽ xây dựng Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại mới ở thành phố Tuyên Quang. Ảnh minh họa.
 
Ngày 26/6/2020, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số Dự án xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và Quyết định ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô (tại phường Hưng Thành và Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc (thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang).

Các dự án này khi được triển khai thực hiện sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố Tuyên Quang với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị văn minh, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; kịp thời triển khai xây dựng các dự án quan trọng để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Khánh Ly

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 1424479 - Đang Online: 2175