Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh26/6/2018 9:45

Tuyên Quang: 6 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2017

ĐNTQ: Ngày 21-6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.  Ảnh: Việt Hòa

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo, qua 6 tháng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2017 như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,1%; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,5%.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, tổng vốn đầu tư các chương trình đạt trên 2.090 tỷ đồng, qua 6 tháng, đã giải ngân trên 710 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Có 26/50 chủ đầu tư được giao vốn có tỷ lệ giải ngân trên 36%, cao hơn mức giải ngân trung bình của tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra nguyên nhân và các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ như: Giải pháp tăng các sản phẩm công nghiệp quan trọng như chè chế biến, dệt may; tiến độ trồng mía, trồng rừng; ổn định tình hình khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản; tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư…

Đánh giá kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cho rằng, dù đã đạt kết quả khả quan, nhưng nhiều việc, nhiều chỉ tiêu còn thấp, chưa đạt kế hoạch. Đồng chí đề nghị các sở, ngành rà soát các chỉ tiêu, những nhiệm vụ liên quan, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp thích hợp, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu năm 2018.

Đồng chí lưu ý, các địa phương, các ngành tăng cường quản lý địa bàn, quản lý tài nguyên khoáng sản; có giải pháp quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đảm bảo đời sống nhân dân. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các số liệu, chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, tập trung vào những điểm nhấn mà tỉnh đã chỉ đạo thực hiện; rà soát lại các chỉ tiêu quan trọng; đôn đốc các ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo đúng thời gian quy định.

Đối với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản, đồng chí Phạm Minh Huấn yêu cầu, trong giai đoạn tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra đôn đốc, ưu tiên các công trình trọng điểm, làm rõ nguyên nhân và giải pháp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Các chủ đầu tư, các địa phương tăng cường trách nhiệm hoàn thành nội dung này.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả thu, chi ngân sách trên địa bàn do Sở Tài chính trình bày, đồng chí yêu cầu ngành Thuế tập trung các giải pháp đôn đốc thu thuế, thường xuyên theo dõi tiến độ, phân tích đánh giá kết quả và đề xuất biện pháp thu hiệu quả; tập trung thanh tra, kiểm tra, có những biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm nợ đọng thuế…

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27NQ/TW ngày 21-5-2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại các nội dung cho chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 5 năm thực hiện kết luận về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 9-9-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các nội dung thực hiện, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy.

Đối với Đề án tự chủ và các văn bản của trường Đại học Tân Trào, đồng chí đề nghị trường Đại học Tân Trào và các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa đề án và các văn bản liên quan theo hướng chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định và phải có tầm nhìn chiến lược.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cũng cơ bản nhất trí và thông qua các nội dung: Dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; Đề án tổ chức lại Ban điều phối dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Trần Liên
Theo Báo TQĐT

 

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 538446 - Đang Online: 45