Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh10/1/2018 9:31

Tuyên Quang: khuyến khích sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương

ĐNTQ: UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số: 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang nhằm khuyến khích các Nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, có đóng góp tích cực vào đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là cơ quan chủ trì việc xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang.  Việc xét, tặng Giải thưởng được thực hiện mỗi năm 01 (một) lần vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6) hàng năm.
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017
 
Giải thưởng áp dụng đối với các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh về Tuyên Quang đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (bao gồm: Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử; các Tạp chí, Đặc san, Tập san, Bản tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình  huyện, thành phố) và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước từ ngày 01/ 01 đến 31/12 hàng năm.

Phóng viên Đài PTTH Tuyên Quang tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh
 
Các loại hình báo chí, thể loại báo chí xét tặng Giải thưởng: Báo in gồm các thể loại: Bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Báo nói (phát thanh) gồm các thể loại: Bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký. Báo hình (truyền hình) gồm các thể loại: Phóng sự, ký sự, bình luận, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình. Báo điện tử gồm các thể loại: Bài phản ánh, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Ảnh báo chí gồm: Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.

Phóng viên báo chí Tuyên Quang tác nghiệp tại khu di tích Tân Trào
 
Quyền lợi của người được tặng Giải thưởng: Tác giả, nhóm tác giả được tặng Giải thưởng được nhận Bằng Chứng nhận Giải thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng kèm theo tiền thưởng.
Về cơ cấu giải  thưởng và tiền thưởng: Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang có 05 loại giải tương ứng với các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí. Giải thưởng được trao cho cá nhân tác giả. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải A, Giải B, Giải C và Giải Khuyến khích. Mỗi loại hình báo chí có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích.
Mức tiền thưởng: Giải A: 08 lần mức lương cơ sở/giải; Giải B: 06 lần mức lương cơ sở/giải; Giải C: 04 lần mức lương cơ sở/giải; Giải khuyến khích: 02 lần mức lương cơ sở/giải.

Sản xuất chương trình văn nghệ của Đài PTTH Tuyên Quang
 
Việc chấm, xét chọn tác phẩm thực hiện qua 2 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. Vòng Sơ khảo do Hội đồng sơ khảo (Hội đồng chuyên ngành báo chí) thực hiện; vòng Chung khảo do Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh thực hiện.
Hội đồng Giải thưởng Báo chí (sau đây gọi chung là Hội đồng), do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Số lượng thành viên Hội đồng từ 11 người đến 13 người do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội là Chủ tịch Hội đồng.
UBND tỉnh giao Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang là Cơ quan thường trực của Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang. Tham mưu giúp Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh xây dựng thể lệ quy định cụ thể về tiêu chí, phương thức chấm điểm, xét Giải thưởng hàng năm; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang hàng năm.Tiếp nhận, tổng hợp danh sách tác phẩm, tác giả tham gia Giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tuyển chọn, chấm điểm vòng Sơ khảo, Chung khảo và xét, tặng Giải thưởng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh thành lập Hội đồng Sơ khảo (Hội đồng chuyên ngành để chấm vòng Sơ khảo). Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Giải thưởng, tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng hàng năm. Phối hợp với các cơ quan báo chí thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung liên quan đến Giải thưởng và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Tham mưu Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh: Giải quyết việc khiếu nại, tố cáo về Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang; ra quyết định thu hồi Giải thưởng và xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
Nhữ Khánh
 
 
 

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 511965 - Đang Online: 83