Nav Air Nav Air

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân »

Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bầu cử Lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84% - cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ đạt 30,26%.

Kỳ họp thứ nhất: Tiền đề, động lực quan trọng cho cả nhiệm kỳ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ khẳng định thành công của Kỳ họp thứ nhất sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ khóa XV.

Nhiều nội dung quan trọng trong ngày họp đầu tiên Quốc hội khóa XV Trong ngày đầu tiên của kỳ họp thứ nhất khai mạc sáng nay, 20/7, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban TVQH bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, phương thức hoạt động, đóng góp hơn vào công cuộc đổi mới, xứng đáng cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Nội dung chính của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp đặc biệt quan trọng, trong đó có nội dung Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV Nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra từ 20-31/7, là công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Kỳ họp thứ nhất: Trọng tâm là công tác tổ chức, nhân sự cấp cao Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn Đây là kỳ họp có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó có nội dung Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước.

Rút ngắn thời gian họp, bảo đảm an toàn kỳ họp đầu Quốc hội khóa XV Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức an toàn, ngắn gọn nhưng đảm bảo dân chủ, đúng Hiến pháp, pháp luật, phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu.

Thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách của HĐND Hà Nội Mỗi ban thuộc HĐND thành phố Hà Nội có một ủy viên hoạt động chuyên trách; Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.

Trang tiếp

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6065995 - Đang Online: 77