Nav Air Nav Air

Thư viện Video - Clip »

Chiến lược phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020. Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 39: Chiến lược phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020.

Xây dựng thương hiệu du lịch biển Việt Nam Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 39: Xây dựng thương hiệu du lịch biển Việt Nam

Quy hoạch không gian biển cho phát triển du lịch Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 38: Quy hoạch không gian biển cho phát triển du lịch

Du lịch biển, đảo Việt Nam: Tiềm năng và hướng phát triển Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 37: Du lịch biển, đảo Việt Nam: Tiềm năng và hướng phát triển

Du lịch Homestay ở đảo Hòn Đốc Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 36: Du lịch Homestay ở đảo Hòn Đốc

Bình Ba - điểm du lịch biển, đảo lý tưởng, hấp dẫn Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 35: Bình Ba - điểm du lịch biển, đảo lý tưởng, hấp dẫn

Quản lý, bảo vệ rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Rạn Trào (Vạn Ninh - Khánh Hoà) Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 34: Quản lý, bảo vệ rạn san hô gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Rạn Trào (Vạn Ninh - Khánh Hoà)

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá biển - đảo ở một số địa phương ven biển Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017. Phần 32: Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá biển - đảo ở một số địa phương ven biển

Việt Nam có một nền văn hoá biển, đảo đa dạng và phong phú Tuyên truyền biển, đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa năm 2017

Trang tiếp

Liên kết website
Số lượt truy cập: 377898 - Đang Online: 162