Nav Air Nav Air

Thư viện Video - Clip »

Phần 1: Việt Nam với chặng đường nỗ lực thực hiện chương trinh hành động quốc gia "Không còn nạn đói" Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 02: Để những mục tiêu xóa đói giảm nghèo đi vào thực chất , hiệu quả Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 03: Người dân nông thôn hiến kế bảo vệ môi trường sống - xanh - sạch - đẹp Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 4: Ăn sạch, ở sạch - Tiêu chí sống của đồng bào miền núi , vùng cao Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 05: Để chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói: đến với người dân nghèo Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 06: Sản xuất thực phẩm theo chuỗi: Tiêu chí cho những bữa ăn an toàn Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 07: Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp - "Bài toán" đảm bảo an ninh lương thực trước thực trạng biến đổi khí hậu Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 08: Giải pháp để sử dụng thực phẩm một cách an toàn, tiết kiệm Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 9: Phát triển hệ thống cung cấp lương thực, thực phẩm theo chuỗi và những mô hình hiệu quả Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Phần 10: Cải thiện dinh dưỡng trẻ em vùng cao Chương trình phát thanh tuyên truyền về Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

Trang tiếp

Liên kết website
Số lượt truy cập: 527546 - Đang Online: 295